Oriau Agor | Opening Hours

//Oriau Agor | Opening Hours

Read in English

Mae’n bosib bydd yr amseroedd agor yn newid o dro i dro.  Gallwch archebu eich sesiwn nofio / ystafell ffitrwydd trwy ein tudalen archebu. I osgoi siom,rydyn ni bob tro yn argymell eich bod chi’n archebu eich sesiwn o flaen llaw.

Mae’n bosib llogi’r Ganolfan ar gyfer digwyddiadau tu allan i oriau agor, cysylltwch gyda ni os oes gennych ddiddordeb.

Oriau agor (cywir Medi 2022)

Dydd Llun  09:00 – 21:00

Dydd Mawrth  09:00 – 21:00

Dydd Mercher  09:00 – 21:00

Dydd Iau  09:00 – 21:00

Dydd Gwener  09:00 – 21:00

Dydd Sadwrn  09:00 – 13:15

Dydd Sul  Trwy apwyntiad yn unig

Read in English

It is possible that the opening times will change from time to time.  You can book your swimming session / fitness room through our booking page – to avoid disappointment, we always recommend that you book your session in advance.

It is possible to hire the Centre for events outside opening hours, contact us if you are interested.

Opening hours (correct Sept 2022)

Monday  09:00 – 21:00

Tuesday  09:00 – 21:00

Wednesday 09:00 – 21:00

Thursday  09:00 – 21:00

Friday 09:00 – 21:00

Saturday  09:00 – 13:15

Sunday  By appointment only