Slide Cwrs Cymraeg
Welsh Course
Rydyn ni wedi datblygu cwrs gloywi iaith ar gyfer athrawon nofio

We've developed a course to help improve swimming teacher's Welsh skills
Slide Dysgu Nofio
Swim School
Dysgwch fwy am ein hysgol nofio, Tonnau Tysul

Learn more about swim school, Tonnau Tysul
Slide Cadw'n Heini
Keep Fit
Dosbarth Ymarfer Bore Braf ar ei newydd wedd!

A new start for our Good Morning Circuits class!
Slide Gweithgareddau
Activities
Mae rhywbeth i bawb boed yn y dŵr neu ar diroedd sych!

There's something for everyone, whether it's in the water or on dry land!

Croeso Cynnes i Galon Tysul | A Warm Welcome to Calon Tysul

Canolfan Gymunedol yng nghalon Llandysul

Community Centre in the heart of Llandysul

CALON LÂN ▫ CALON IACH ▫ CALON TYSUL

Gweld beth sydd ymlaen | See what's on

Amserlen Pwll | Pool Timetable

Pwll Nofio | Swimming Pool

Gweld yr amserlen pwll nofio ac archebwch eich sesiwn nofio
See the pool timetable and book your session

Amserlen Dosbarthiadau | Class Timetable

Dosbarthiadau

Classes

Gweld yr amserlen dosbarthiadau ffitrwydd ac archebwch eich sesiwn
See the fitness class timetable and book your session

Ystafell Ffitrwydd | Fitness Suite

Ystafell Ffitrwydd

Fitness Suite

Gweld yr amserlen yr ystafell ffitrwydd ac archebwch eich sesiwn
See the fitness suite timetable and book your session

Geirda | Testimonials

Newyddion | News

Calon Tysul yn Datblygu Cwrs Arloesol Newydd | Calon Tysul Develops Innovative New Course

Read in English     Mae Calon Tysul wedi lansio prosiect cyffrous ac arloesol er mwyn gwella sgiliau Cymraeg ar ochr...

Rasys Codi Arian – Fundraiser Runs

Mae'r Ras Sion Corn enwog yn ôl yn ogystal a'n Ras Nos Galan! The famous Santa Run is back...

Achubwyr Bywyd Newydd | New Lifeguards

New Qualified Lifeguards Cynhaliwyd cwrs Achub Bywyd arall ym mis Awst gyda Beth yn arwain. Another Lifeguard course was held...

RLSS_UK_Approved_Training_Centre_logo_2022_ON_WHITE
learn-to-swim-wales-awards-1
logo-cymraeg