Slide Codi Arian
Fundraising
Mae'r Ras Siôn Corn yn ôl + Ras Nos Galan!

The Return of the Santa Run + NYE Run!
Slide Dysgu Nofio
Swim School
Dysgwch fwy am ein hysgol nofio, Tonnau Tysul

Learn more about swim school, Tonnau Tysul
Slide Cadw'n Heini
Keep Fit
Dosbarth Ymarfer Bore Braf ar ei newydd wedd!

A new start for our Good Morning Circuits class!
Slide Gweithgareddau
Activities
Mae rhywbeth i bawb boed yn y dŵr neu ar diroedd sych!

There's something for everyone, whether it's in the water or on dry land!

Croeso Cynnes i Galon Tysul | A Warm Welcome to Calon Tysul

Canolfan Gymunedol yng nghalon Llandysul

Community Centre in the heart of Llandysul

CALON LÂN ▫ CALON IACH ▫ CALON TYSUL

Gweld beth sydd ymlaen | See what's on

Amserlen Pwll | Pool Timetable

Pwll Nofio | Swimming Pool

Gweld yr amserlen pwll nofio ac archebwch eich sesiwn nofio
See the pool timetable and book your session

Amserlen Dosbarthiadau | Class Timetable

Dosbarthiadau

Classes

Gweld yr amserlen dosbarthiadau ffitrwydd ac archebwch eich sesiwn
See the fitness class timetable and book your session

Ystafell Ffitrwydd | Fitness Suite

Ystafell Ffitrwydd

Fitness Suite

Gweld yr amserlen yr ystafell ffitrwydd ac archebwch eich sesiwn
See the fitness suite timetable and book your session

Geirda | Testimonials

RLSS_UK_Approved_Training_Centre_logo_2022_ON_WHITE
learn-to-swim-wales-awards-1
logo-cymraeg